Kategori
Jawa WordPress

Nguri-uri Basa Jawa Kanthi WordPress Basa Jawa

Sanadyan Basa Jawa ora ditinggalaké karo wong Jawa, ananging babagan nulis Jawa nganggo aksara latin akèh sing ora bener. Kedadéan iki wis umum banget anané, apa manèh ing jaman internèt saiki kabèh wong isa nulis sakgelemé dhéwé sing uga banjur diwaca wong akèh. Klèruning panulisan iki tambah ngambra-ambra, gandhèng sing maca ya mesthiné banjur mèlu-mèlu klèru anggoné nulis.

Kedadéan iki rada béda karo basa ‘alay’ sing umum ing Basa Indonésia. Ing basa ‘alay’ iku, tulisan sengaja dirusak, sengaja digawé bèn kétok anèh nganggo aksara-aksara sing ora trep kathi pangajab bèn katon ‘gaul’. Menawa babagan keklèron nulis basa Jawa, akèh sing padha ora ngerti utawa ora sengaja yèn nulisé salah.

Kahanan sing paling umum yaiku nulis aksara ‘a’ nganggo aksara ‘o’. Kayadéné ing tembung ‘mangga’ sing dutilis ‘monggo’ utawa ‘lara’ (sakit) ditulis ‘loro’.

Kahanan keklèron liyané yaiku:
Nulis ‘i’ nganggo aksara ‘e’ kaya ing tembung: ‘cilik’ ditulis ‘cilek’ utawa ‘uwis’ ditulis ‘uwes’. Nulis ‘u’ nganggo aksara ‘o’: ‘mabur’ ditulis ‘mabor’ utawa ‘alun-alun’ (lapangan) ditulis ‘alon-alon’. Nulis ‘dh’ nganggo aksara ‘d’ kaya ing tembung: ‘mudhun’ ditulis ‘mudun’ utawa ‘ngandhut’ ditulis ‘ngandut’. Lan akeh banget liyané.

Neng kene ora oleh banter-banter.

Yèn dideleng ing èlmu ‘phonology’ utawa èlmu pangocap, basa jawa iku paling ora duwé rongpuluh konsonan persis karo aksara hanacaraka, uga duwé pangocap (vokal) cacahé wolu kang ditulis kanthi manéka cara gumantung tatanan aksarané ing tembung kuwi kepiyé. Bab iki, yaiku pangocap sing sok béda karo panulisané iki sing gawé bingung lan marahi salah panulisan. Menawa konsonan mèh kabèh ora padha  bingung amarga pocapan karo tulisan ora béda, mung aksara ‘dh’ utawa ‘th’ waé sing isih padha bingung, amarga pancèn ora ana sing ngene iki ing basa liyané ing nuswantara.

Pangocap sing cacahé wolu iku menawa dirangkum dadi kaya ngéné: (tulisan nganggo IPA)

Pangocap Panulisan Tuladha
ə e Peteng, Bareng
e i, é Sugih, édan, Duwé, Cilik, Kancil, Nulis
ɛ è Dhèmpèt, Suwèk
o o, u Bojo, Jero, Matur, Surjan
ɒ o, a Beda, Rasa, Jeron, Temon, Kanca
a a Bali, Nadyan, Kekancan
u u Buku, Jalu
i i Arti, Lagi

Pangocap karo panulisan sing béda iki sing marahi bingung akèh wong.

Aku dhéwé alhamdulillah isa maca lan nulis jawa kanthi (muga-muga) bener amarga biyèn jaman cilik kerep maca majalah ‘Djaka Lodang’. Pancen beciké kawit cilik anak putuné awaké dhéwé wis dikon maca tulisan sing bener. Nanging kahanan wis kaya ngéné, awaké dhéwé uga anak putuné dhéwé isa-isa agawé bubrah tatanan basa Jawa jalaran akèh tulisan sing ora bener. Sumangga awaké dhéwé mèlu nguri-uri basa Jawa kanthi nulis sing bener. Saya akèh tulisan sing bener, saya apik amarga wong-wong banjur biyasa maca sing bener.

Salah sawijining cara kanggo nguri-uri basa kang bener yaiku nerjemahké WordPress. WordPress mono salah sawijining piranti nulis kang paling populèr saiki. Cara iki muga-muga ndadèkna awaké dhéwé uga anak putu isa maca kang bener.
Yèn kersa nerjemahké mangga mlebet ngriki: http://translate.wordpress.org/projects/wp/dev/jv/default

Ananging ana sing wigati yaiku nèng kono akèh tembung utawa ukara sing wis diterjemahké kanthi ora bener. Padhal yén miturutkku luwih becik ora diterjemahké tinimbang nerjemahké nanging salah. Yèn nerjemahké nanging salah padha waé awaké dhéwé wis mblasukké wong liya. Ora perlu kakèhan nyalahké, sing baku saiki awaké dhéwé kudu mbiyantu nerjemahké WordPress sakdurungé versi 3.1 metu karebèn kabèh isa ngerti piyé panulisan sing bener. Babagan surasa rasah di gatékké dhisik, sing penting panulisané sing bener. Suk saya suwé dipikirké surasa sing luwih becik.

Mangga mlebet ngriki: http://translate.wordpress.org/projects/wp/dev/jv/default

Ing kono akèh-akèhé keklèron yaiku ‘isa’ ditulis ‘iso’ ,’ana’ ditulis ‘ono’ lan sapanunggalané.

Kanthi iki muga-maga basa Jawa tansah langgeng ora mung dadi basa Kocap nanging uga basa Tulis.

12 replies on “Nguri-uri Basa Jawa Kanthi WordPress Basa Jawa”

Untuk nama, nama orang, nama tempat, nama kampung dsb, sepengetahuanku tidak ada pedoman baku, diserahkan kepada yang mempunyai nama, misalnya ; Diponegoro, Sukarno, Malioboro, Sastro, Bojonegoro dan sebagainya.

It’s a good step to improve our capability in mastering language, especially Javanese language. As Javanese people, I am proud that there are many Javanese people who care for their mother tongue. Aku ki ya wong Jawa. Gaweanku saben dina gawe naskah lan maca artikel basa Jawa. Saeba senenge aku yen panjenengan sedaya kepareng mbiyantu nulis artikel nganggo basa Jawa babagan tetanen, nenandur utawa ingon-ingon. Utawa apa wae ngenani budi pekerti, kabudayan lan liya liyane.

Hosdy would you mind letting me know which webhost you’re working with?
I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and
I must say this blog loads a lot quicker then most.

Can you suggest a good web hosting provider at a fair price?

Thank you, I appreciate it!

Even when you don’t plan to do something greater than lie out in the solar all day, you will be glad you’ve gotten a comfortable resort to
go back to each evening. While some beaches teem with vacationers aand
beach lovers almost all the year round, the others are known forr
their unspoiled beauty and the tranquility that pervades.
Hotel Taj Exotica: Situated in south Goa, this 5 star beach resort is
thee best place for travelers who are looking forward to spend a stress-free vacation away from the chaotic world.
Whispering resort has an accommodatijon of 106 rooms and elegant interiors in accordance to the taste
and comfort of guests.

Beda bahasa belum tentu sama tulisannya walaupun memakai huruf yang sama. Misalnya aja bahasa Prancis kan membacanya beda banget sama tulisannya, begitu pula bahasa jawa. Tapi karena orang yang tahunya bahasa indonesia jadi semacam menggeneralisasikannya. padahal seharusnya beda. mas yang komen di atas aku juga agak salah tulisannya ex: ono –> ana, boso –> basa, jowo –> jawa. Sebenarnya antara logat biasa dengan logat banyumasan itu tulisannya sama, hanya cara bacanya yang beda, jadi kalau mau tahu cara nulis yang benar, coba dingapakkan 😛 . Huruf Jawa pun sebenarnya jika ditulis latin ya ha na ca ra ka bukan ho no co ro ko. sebagai penegasan saja mengapa harus ada taling tarung yang membentuk huruf menjadi bersuara o jika dalam membacanya saja sudah mirip o (a miring).

sekedar tanya, mas Itx nulis ini bukan karena waktu itu lihat fotoku yang waktu ke madiun kan? (gr mode on)

Tanya juga, sebenarnya yang benar Malioboro atau Maliabara, karena di bagian nama jalannya ada huruf jawanya dan ditulis Maliabara

wah..apik tenan iki tulisane…,ono gambare meneh..,lha careane nganggo e miring tengen kaliyan e miring ngiwo pripun pak lik…?mangke kulo inggih badhe kirim naskah boso jowo..,kulo tiyang solo, ning sampun pindah jakarta…,tapi kecil ampe sma di solo.. 😛

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.